Văn bản pháp lý

Trang chủ > Văn bản pháp lý

Nghị định 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất

calendar18 tháng 7, 2022

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 96/2019/NĐ-CP Quy định về khung giá đất

news

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định khung giá đối với từng loại đất, theo từng vùng quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất.

- Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Khung giá đất

- Nhóm đất nông nghiệp:

+ Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác - Phụ lục I;

+ Khung giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;

+ Khung giá đất rừng sản xuất - Phụ lục III;

+ Khung giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục IV;

+ Khung giá đất làm muối - Phụ lục V.

- Nhóm đất phi nông nghiệp:

+ Khung giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;

+ Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VII;

+ Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn - Phụ lục VIII;

+ Khung giá đất ở tại đô thị - Phụ lục IX;

+ Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục X;

+ Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị - Phụ lục XI.Đất vàng Việt Nam
Nền tảng tra cứu dữ liệu liên thông Quy hoạch - Dự án - Giá đất
Big Data chính xác, phong phú, minh bạch cho nhà đầu tư và mọi đối tượng khách hàng
Hotline: 0961.85.0990     
Email: info@datvangvietnam.net  ​​

Nội dung tóm tắt

downloadTải tài liệu đầy đủ