Hỏi đáp

arrow

Hỏi đáp

avatar

Hoàng Văn Cờ

Tôi muốn hỏi về quy hoạch vị trí xây dựng cách khu dân cư bao nhiêu là được và theo văn bản nào?

19 tháng 11, 2021

Tôi muốn hỏi về quy hoạch vị trí xây dựng cách khu dân cư bao nhiêu là được và theo văn bản nào?

favicon

DATVANGVIETNAM

20 tháng 12, 2021

DATVANGVIETNAM xin trả lời bạn:

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường giữa bãi tập kết, chôn lấp chất thải rắn được quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy hoạch xây dựng. 

Bạn có thể tra cứu để được rõ hơn.