Hỏi đáp

Trang chủ > Hỏi đáp
avatar

Nguyễn Duy Trung

Tôi muốn hỏi đất nằm trong khu vực quy hoạch có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở không?

19 tháng 11, 2021

Tôi mua 01 thửa đất vườn tạp (chủ nhà đã được cấp GCNQSDĐ vườn tạp, không nằm trong cùng thửa đất ở) từ năm 2008 tôi đã xây dựng nhà ở từ đó đến nay (thửa đất nằm trong quy hoạch khu dân cư), thửa đất trên tôi có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở có được không ?

favicon

DATVANGVIETNAM

20 tháng 12, 2021

DATVANGVIETNAM xin trả lời bạn:

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp (đất vườn) sang đất phi nông nghiệp (đất ở) thuộc trường hợp phải xin phép UBND cấp huyện. Điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hộ gia đình phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Theo thông tin cung cấp, năm 2008 gia đình đã xây dựng nhà ở trên thửa đất vườn, thuộc hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật đất đai. Tại Điều 8 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì bị xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. 

Như thông tin nêu đất của gia đình hiện nay phù hợp với quy hoạch khu dân cư, đã có nhà ở từ năm 2008 thuộc trường hợp được xử lý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 57 Luật Đất đai và được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.