Hỏi đáp

Trang chủ > Hỏi đáp
avatar

Hoàng Văn Phúc

Tôi muốn hỏi về Quy hoạch KCN Nam Cẩm

21 tháng 11, 2021

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được Thủ tướng chính phủ phê quy hoạch chung. Khu công nghiệp Nam cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam đã được UBND tỉnh phê duyệt QH chi tiết. Nay để phù hợp với QH chung khu kinh tế đông Nam đã được phê duyệt. UBND tỉnh Nghệ An đã giao chủ đầu tư lập lại QH chi tiết KCN Nam Cấm. Vậy xin hỏi Datvangvietnam.net: 1. Chủ đầu tư có phải xin UBND tỉnh quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm quy hoạch chi tiết xây dựng hay không? 2. Trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt QH chi tiết KCN như thế nào?

favicon

DATVANGVIETNAM

20 tháng 12, 2021

DATVANGVIETNAM xin trả lời bạn:

1. Việc thực hiện điều chỉnh các Quy hoạch chi tiết thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo tại điểm c Điều 2 của Quyết định phê duyệt QHXD Khu kinh tế (QĐ số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008). 

2. Trình tự thủ tục thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu chức năng (KCN) thuộc khu kinh tế được thực hiện theo các quy định của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 về lập thẩm định phê duyệt QHXD, và Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 về lập thẩm định phê duyệt QHXD trong các KCN, KCX, KKT.