Hỏi đáp

arrow

Hỏi đáp

avatar

Lê Thị Bích Lệ

Tôi có thể xin hợp thức hoá khi biết nhà mình bị vướng vào quy hạch công viên cây xanh hay không?

21 tháng 11, 2021

Nhà tôi xây không phép năm 1999, đã nhập được hộ khẩu năm 2001, sau đó xin hợp thức hóa mới biết bị vướng quy hoạch công viên cây xanh theo QĐ số 21179/KTST.QH ngày 28-12-1997 khu dân cư Ngã Tư Bốn Xã (quận Bình Tân, TP.HCM. Đến năm 2007 thì có quyết định điều chỉnh quy hoạch treo cho toàn khu dân cư theo quyết định số 5309-QĐ-UBND ngày 9-10-2007. Lần này nhà tôi lại vướng vào đường dự phóng (trong điều 3 của quyết định 5309 có ghi là thay thế cho quyết định 21179. Vậy quyết định cũ có còn hiệu lực Nhà tôi có được tính theo quyết định mới, tức là nhà có trước khi quy hoạch đường dự phóng? Tôi có thể xin hợp thức hóa được không? Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch thì nhà tôi được bồi thường như thế nào? Xin cảm ơn.

favicon

DATVANGVIETNAM

20 tháng 12, 2021

DATVANGVIETNAM xin trả lời bạn:

Đồ án quy hoạch chi tiết ti lệ 1/2000 theo quyết định số 21179/KTST.QH, ngày 28-11-1997 của Kiến trúc sư trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch kiến trúc) được phê duyệt quá lâu, tính đồng bộ nối kết hạ tầng khu vực không phù hợp so với cơ cấu quy hoạch chung, hiện trạng dân cư thay đổi nhiều làm cho đồ án khi thực hiện sẽ không khả thi. 

Do vậy, quyết định số 5309 ngày 9-10-2007 của UBND quận Bình Tân đã điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Quyết định này có giá trị thay thế quyết định số 21179/KTST.QH nói trên, quyết định số 21179/KTST.QH không còn hiệu lực thi hành.


Nhà bạn được xây dựng năm 1999, như vậy có trước thời điểm quy hoạch được phê duyệt và công bố theo quyết định số 5309. 


Bạn không nói rõ giấy tờ pháp lý về nhà đất mà bạn có. Do vậy, việc bạn có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất hay không phụ thuộc việc nhà đất của bạn có thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận không, giấy tờ về tạo lập nhà ở - đất ở mà bạn có... 


Bạn có thể liên hệ với UBND quận Bình Tân để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này hoặc tham khảo tại quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30-3-2007.


Trường hợp nhà, đất của bạn bị thu hồi để thực hiện quy hoạch, nếu đủ điều kiện được bồi thường, bạn sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành. Bạn có thể tìm hiểu quy định này tại nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004.