Văn bản pháp lý

arrowarrow

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

calendar11 tháng 1, 2022

Đất vàng Việt Nam xin gửi tới bạn đọc Luật đất đai 2013

news

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.