Văn bản pháp lý

Trang chủ > Văn bản pháp lý

Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

calendar2 tháng 11, 2022

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

news

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhx

Nội dung tóm tắt

downloadTải tài liệu đầy đủ