Tin tức thị trường

arrowarrow

Hà Nội xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

Hà Nội xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

calendar12 tháng 9, 2023

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo số 798/TB-UBND, kết luận của UBND thành phố tại cuộc họp xem xét việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

news

Trước đó, ngày 29.8.2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp UBND TP tháng 8.2023 để xem xét việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Căn cứ nội dung cuộc họp, UBND TP Hà Nội đã biểu quyết, thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn, cập nhật danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội trình HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề tháng 9.2023 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tin liên quan: Hà Nội: Nghiên cứu quy định hệ số khung bồi thường cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, kiểm tra, rà soát kỹ lại danh mục, dự án cụ thể, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, tiêu chí lựa chọn, tính khả thi trong thực hiện.

Đối với các dự án thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin về tiến độ thực hiện, nguồn vốn, căn cứ pháp lý của các dự án sử dụng vốn ngân sách bảo đảm điều kiện theo quy định, cập nhật đầy đủ về tình hình thực tế triển khai và các căn cứ pháp lý của dự án Khu nhà ở Tây Mỗ (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát, cập nhật đầy đủ các dự án thu hồi đất đủ điều kiện trình HĐND thành phố tại kỳ họp tháng 9.2023 (đặc biệt là các trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án).

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND huyện Gia Lâm và đơn vị có liên quan hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ trình HĐND TP chấp thuận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với dự án Cụm công nghiệp Đình Xuyên (xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm) theo đúng quy định.

Xem thêm: Hà Nội xem xét đề án thành lập Quận Gia Lâm

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan giải trình, cung cấp, bổ sung các hồ sơ liên quan (nếu được yêu cầu) phục vụ công tác thẩm tra của các ban thuộc HĐND TP Hà Nội về nội dung nêu trên.

Theo: Lao Động