Bạn cần biết

arrowarrow

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa

calendar11 tháng 10, 2023

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn là một tài liệu quan trọng, cung cấp thông tin về quy hoạch của huyện trong tương lai. Hãy cùng Đất Vàng Việt Nam tìm hiểu trong bài viết này nhé!

news

Tổng quan về huyện Khánh Sơn

Khánh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Khánh Hòa. Cư dân chủ yếu là người Kinh và đồng bào dân tộc Raglai. Huyện có diện tích 338,02 km2, dân số năm 2015 là 23.388 người.

Vị trí địa lý

Theo bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn, chúng ta thấy được huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Khánh Hòa, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thành phố Cam Ranh và huyện Cam Lâm

 • Phía tây và phía nam giáp huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

 • Phía bắc giáp huyện Khánh Vĩnh và huyện Diên Khánh

Đơn vị hành chính

Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tô Hạp (huyện lỵ) và 7 xã: Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Sơn Trung, Thành Sơn.


Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn

https://cdn.diaocthongthai.com/map/VNM/map_political_label_2/vnm__khanh_hoa__khanh_son.jpg

Lịch sử hình thành huyện Khánh Sơn

Trước đây, huyện Khánh Sơn và thành phố Cam Ranh ngày nay thuộc cùng một đơn vị hành chính, là một phần của tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Tuy nhiên, qua nhiều lần điều chỉnh ranh giới, địa giới hành chính đã có những thay đổi đáng kể.

Vào tháng 3 năm 1951, Ủy ban kháng hành chính Nam Trung bộ đã quyết định tách huyện Ba Ngòi thành hai đơn vị hành chính riêng biệt: Khu vực đặc biệt Cam Ranh và huyện Khánh Sơn. Đến năm 1960, các vùng ở Sông Cạn - Trại Láng được giao về quản lý của tỉnh Ninh Thuận, đồng thời hai xã Sơn Bình và Sơn Thượng của huyện Bác Ái được nhập vào huyện Khánh Sơn.

Sau đó, vào năm 1962, các xã Sơn Bình, Sơn Thượng, Sơn Lâm, Sơn Thành và Sơn Thái đã được chuyển đến huyện Vĩnh Sơn mới thành lập (nay thuộc huyện Khánh Vĩnh).

Chuyển đến tháng 11 năm 1975, hai xã Sơn Thành và Sơn Lâm đã được sáp nhập vào huyện Khánh Sơn. Sau đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 1977, theo Quyết định số 49/CP của Hội đồng Chính phủ, huyện Khánh Sơn đã được nhập vào huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh.

Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 6 năm 1985, huyện Khánh Sơn đã được tái lập với 4 xã: Ba Cụm, Sơn Hiệp, Thành Sơn và Trung Hạp, trước đó thuộc huyện Cam Ranh.

Các điều chỉnh tiếp theo được thực hiện vào ngày 13 tháng 9 cùng năm, bao gồm việc chia xã Ba Cụm thành 2 xã: Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam, chia xã Trung Hợp thành 2 đơn vị hành chính: xã Sơn Trung và thị trấn Tô Hạp (thị trấn huyện lỵ), chia xã Sơn Hiệp thành 2 xã: Sơn Hiệp và Sơn Bình, cũng như chia xã Thành Sơn thành 2 xã: Thành Sơn và Sơn Lâm.

Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 6 năm 1989, tỉnh Khánh Hòa được tái lập từ tỉnh Phú Khánh, huyện Khánh Sơn trở thành một phần của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã như hiện nay.

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn

Quy hoạch sử dụng đất

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn. Theo đó, diện tích tự nhiên của huyện Khánh Sơn là 33.853,27 ha, trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 28.075,21 ha, chiếm 83,1% tổng diện tích đất tự nhiên.

 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 1.684,08 ha, chiếm 4,9% tổng diện tích đất tự nhiên.

 • Nhóm đất chưa sử dụng: 4.093,88 ha, chiếm 12,0% tổng diện tích đất tự nhiên.

Trong kỳ quy hoạch, huyện Khánh Sơn sẽ chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 2.529,79 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.197,85 ha.

 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 1.332,54 ha.

 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 0,44 ha.

Ngoài ra, huyện Khánh Sơn cũng sẽ đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích với tổng diện tích 3.821,31 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 3.797,82 ha.

 • Đất phi nông nghiệp: 23,49 ha.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn đến năm 2030 là cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Quy hoạch này sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khánh Sơn, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống của nhân dân.


Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn - Quy hoạch sử dụng đất

https://files.dandautu.vn/images/administrative-maps/c-486-1680668833-3726.jpg 

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch phát triển đô thị thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn

Thị trấn Tô Hạp là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Khánh Sơn. Tuy nhiên, diện tích tự nhiên của thị trấn hiện nay khá nhỏ (1.677,21 ha) chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai.

Theo điều chỉnh chung quy hoạch xây dựng thị trấn Tô Hạp đã được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2014, thị trấn Tô Hạp sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong những năm tới. Để thực hiện mục tiêu này, thị trấn sẽ được mở rộng về phía Đông và Đông Bắc với tổng diện tích dự kiến là 802,27 ha.

Các dự án đang được triển khai thực hiện để phát triển đô thị thị trấn Tô Hạp bao gồm:

 • Quy hoạch phân khu khu vực trung tâm thị trấn Tô Hạp

 • Mở rộng tỉnh lộ 9 (nối liền xã Ba Cụm Bắc với thị trấn)

 • Dự án nâng cấp đường Ngô Quyền đi xã Sơn Trung

 • Nâng cấp đường Trần Bình Trọng, đường Hai Bà Trưng (thị trấn Tô Hạp)

 • Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn huyện đã góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị khang trang, sạch đẹp, phục vụ yêu cầu khám chữa bệnh, cũng như học tập của người dân.

Trong thời gian tới, huyện Khánh Sơn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đô thị. Huyện sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch, kịp thời điều chỉnh quy hoạch không còn phù hợp với thực tế.

Đồng thời, huyện sẽ bố trí nguồn vốn hợp lý cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tuyên truyền, vận động người dân hoán đổi đất khi thực hiện các công trình theo quy hoạch.

Kế hoạch sử dụng đất 2023

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, tổng diện tích các loại đất phân bổ trong năm là 33.842,67 ha, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 27.849,38 ha, chiếm 82,5% tổng diện tích.

 • Đất phi nông nghiệp: 1.914,21 ha, chiếm 5,6% tổng diện tích.

 • Đất chưa sử dụng: 4.089,08 ha, chiếm 11,9% tổng diện tích.

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm như sau:

 • Thu hồi: 185,77 ha, bao gồm 169,11 ha đất nông nghiệp và 16,66 ha đất phi nông nghiệp.

 • Chuyển mục đích sử dụng: 209,29 ha, bao gồm 209,29 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của huyện Khánh Sơn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023.


Bản đồ kế hoạch sử dụng huyện Khánh Sơn năm 2023

https://cdn.vietnammoi.vn/1881912202208777/images/2023/5/4/anh-chup-man-hinh-2023-05-04-luc-095438-20230504095538191.png?width=1000 
Trên đây là những thông tin về bản đồ quy hoạch huyện Khánh Sơn, hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về quy hoạch trên địa bàn huyện. Đừng quên theo dõi Đất Vàng Việt Nam để được cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác nhé!