Tin quy hoạch

Trang chủ > Tin quy hoạch
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/01/2022, UBND huyện Cẩm Giàng ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar7 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí (Phân khu J) tại phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí

Ngày 15/10/2021, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 8888/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí (Phân khu J) tại phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar6 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000

Ngày 26/3/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar2 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/12/2021, UBND huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

calendar24 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Ngày 04/01/2018, UBND huyện Hưng Nguyên ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar10 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí (Khu B.1, phân khu B) tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

Ngày 15/10/2021, UBND huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 8886/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí (Khu B.1, phân khu B) tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar9 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/05/2019, UBND huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar5 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/01/2021, UBND huyện Cát Tiên ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar3 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 27/11/2022, UBND huyện Hải Hà ban hành Quyết định số 3788/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar27 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình

Ngày 18/03/2022, UBND huyện Gia Bình ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar25 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết