Tin quy hoạch

Trang chủ > Tin quy hoạch
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị N9

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N9 được căn cứ theo Quyết định 165/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ký ngày 09/01/2013.

calendar24 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chi tiết khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Quy hoạch chi tiết khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận được căn cứ theo Quyết định 203/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận ký ngày 29/06/2018.

calendar22 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên đến năm 2030 được căn cứ theo Quyết định 2275/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 11/09/2017.

calendar21 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Quy hoạch chung thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 được căn cứ theo Quyết định 2390/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang ký ngày 04 tháng 8 năm 2017.

calendar20 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh Quy hoạch huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được căn cứ theo Quyết định số 461/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ký ngày 10/02/2022.

calendar17 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh Quy hoạch thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trắng

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trắng đến năm 2030 được căn cứ theo Quyết định số 3528/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 10/12/2021.

calendar16 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Thuận Quý được căn cứ theo Quyết định 1249/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ký ngày 02/06/2020.

calendar15 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trắng đến năm 2030

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 được căn cứ theo Quyết định 1792/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ký ngày 23/07/2018.

calendar14 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận được căn cứ theo Quyết định 2001/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận ký ngày 09/08/2019.

calendar10 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030 được căn cứ theo Quyết định 2812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định ký ngày 26/11/2020.

calendar9 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết