Tin tức quy hoạch

arrow

Tin tức quy hoạch

Blog

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

Ngày 25/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

calendar14 tháng 9, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035

Ngày 14/12/2018 UBND tỉnh An Giang ra Quyết định số 3192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar30 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị GS thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

Ngày 13/08/2015 UBND Tp. Hà Nội ra Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar30 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000

Ngày 06/09/2010 UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực xung quanh Hồ Tây tỷ lệ 1/2000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar26 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị S5, thành phố Hà Nội đến năm 2030

Ngày 22/08/2012 UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S5, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar26 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị N7 thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

Ngày 25/05/2012 UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N7 thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar26 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị N6 thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

Ngày 02/12/2015 UBND TP. Hà Nội ra Quyết định số 6600/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar26 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị GN thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/5000

Ngày 05/01/2015 UBND Tp. Hà Nội ra Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GN, tỷ lệ 1/5000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar25 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu đô thị H1-2 thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000

Ngày 19/03/2013, UBND Tp. Hà Nội ra Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị H1-2, tỷ lệ 1/2000. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar18 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/04/2017 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc Quy hoạch phân khu Khu đô thị hiện hữu 1-1-B, 1-1-C trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar14 tháng 8, 2023
Chi tiếtChi tiết