Tin quy hoạch

Trang chủ > Tin quy hoạch
Blog

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và tầm nhìn ngoài

Ngày 15/09/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Trung tâm thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar10 tháng 1, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Ngày 01/07/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar5 tháng 1, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

Ngày 23/09/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar30 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 23/09/2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar23 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đông Triều và khu nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghi

Ngày 29/04/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar21 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ngày 31/12/2019, UBND phường Thắng Lợi ban hành Quyết định số 2722/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar15 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/01/2022, UBND huyện Cẩm Giàng ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar7 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí (Phân khu J) tại phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí

Ngày 15/10/2021, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 8888/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí (Phân khu J) tại phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar6 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000

Ngày 26/3/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận, huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000 Chi tiết cụ thể về đồ án Quy hoạch, mời các bạn theo dõi ở bài viết phía dưới:

calendar2 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/12/2021, UBND huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

calendar24 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết