Tin tức quy hoạch

arrow

Tin tức quy hoạch

Blog

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 370/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ ký ngày 04 tháng 05 năm 2024

calendar23 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 376/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ ký ngày 04 tháng 05 năm 2024

calendar20 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ ký ngày 29 tháng 12 năm 2023

calendar18 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1735/QĐ-TTg Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 29 tháng 12 năm 2023

calendar16 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040 theo Quyết định số 783/QĐ-UBND do UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành ký ngày 27 tháng 04 năm 2024

calendar13 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045 theo Quyết định số 252/QĐ-TTg T Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 17 tháng 03 năm 2023

calendar10 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 theo Quyết định số 1538/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký duyệt

calendar9 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 căn cứ Quyết định số 3645/QĐ-UBND được UBND tỉnh Thái Nguyên ký ngày 22/11/2017 phê duyệt

calendar8 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ ký ngày 25 tháng 12 năm 2023

calendar6 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ ký ngày 17 tháng 1 năm 2024

calendar4 tháng 5, 2024
Chi tiếtChi tiết