Tin tức quy hoạch

arrow

Tin tức quy hoạch

Blog

Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1554/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 4/8/2021.

calendar27 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng năm 2040

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng năm 2040 theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/6/2023.

calendar26 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 17/4/2023.

calendar24 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung đô thị Hát Lót, tỉnh Sơn La đến năm 2035

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung đô thị Hát Lót, tỉnh Sơn La đến năm 2035 theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 25/7/2019.

calendar23 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đất vàng Việt Nam xin gửi tới bạn đọc về Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định số 158/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ký ngày 06/02/2024.

calendar22 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NINH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ký ngày 11/02/2023. Đất vàng Việt Nam xin cung cấp tới bạn đọc thông tin về đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 20230, tầm nhìn 2050.

calendar21 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) trên địa bàn thành phố Nam Định theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ngày 12/9/2023.

calendar20 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch chung đô thị Văn Giang tỉnh Hưng Yên đến năm 2040

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040 theo Quyết định số 86/QĐ-TTg ngày 14/2/2023 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt

calendar19 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Chợ Phú Bình, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - Chợ Phú Bình theo Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Châu.

calendar15 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết
Blog

Quy hoạch Tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 -2030 Tầm nhìn 2050 vươn tới ba cực tăng trưởng mới

Đất Vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1727/QĐ-TTG ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

calendar6 tháng 2, 2024
Chi tiếtChi tiết