Bạn cần biết

arrowarrow

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

calendar11 tháng 10, 2023

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh trong năm 2023 có những thay đổi gì? Hãy cùng Đất Vàng Việt Nam cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

news

Đôi nét về huyện Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh là một huyện bán sơn địa nằm ở cực tây tỉnh Khánh Hòa. Huyện Khánh Vĩnh có diện tích 1.165 km2 với dân số là 36.000 người.

Vị trí địa lý

Huyện Khánh Vĩnh nằm ở phía tây của tỉnh Khánh Hòa, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm

 • Phía tây giáp huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng và huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

 • Phía nam giáp huyện Khánh Sơn và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

 • Phía bắc giáp thị xã Ninh Hòa và huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đơn vị hành chính

Theo bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, chúng ta có thể thấy được huyện hiện có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Khánh Vĩnh (huyện lỵ) và 13 xã: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.


https://files.dandautu.vn/images/administrative-maps/c-484-1680603150-8264.jpg 

Lịch sử hình thành

Huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có lịch sử hình thành lâu đời, từ thời nhà Nguyễn. Theo Đại Nam nhất thống chí, năm Gia Long thứ 10 (1811), vùng đất Khánh Vĩnh hiện nay thuộc tổng Khánh Thượng, huyện Diên Khánh, phủ Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Đến năm Minh Mạng thứ 2 (1821), tổng Khánh Thượng được tách ra thành hai tổng là Khánh Thượng và Khánh Hạ. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), tổng Khánh Hạ được đổi tên thành tổng Khánh Vĩnh.

Năm 1945, chính quyền cách mạng thành lập huyện Khánh Vĩnh trên cơ sở tổng Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, huyện Khánh Vĩnh bị giải thể vào năm 1955.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, huyện Khánh Vĩnh được tái lập vào năm 1975. Khi mới tái lập, huyện Khánh Vĩnh có diện tích 900 km², dân số 22.000 người.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay, huyện Khánh Vĩnh có diện tích 1.165 km², dân số 36.024 người. Huyện có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Khánh Vĩnh và 13 xã: Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái, Sông Cầu.

Trong những năm qua, huyện Khánh Vĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế,... Nền kinh tế của huyện có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Huyện Khánh Vĩnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Trong thời gian tới, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh

Quy hoạch sử dụng đất

Quyết định số 1626/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Khánh Vĩnh đã xác định diện tích tự nhiên của huyện là 116.642,81 ha, trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 112.689,16 ha, chiếm 96,3% diện tích tự nhiên.

 • Đất phi nông nghiệp: 3.751,76 ha, chiếm 3,2% diện tích tự nhiên.

 • Đất chưa sử dụng: 201,89 ha, chiếm 1,5% diện tích tự nhiên.

Theo quyết định này, trong kỳ quy hoạch, huyện Khánh Vĩnh sẽ chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 5.789,14 ha, chiếm 5,0% diện tích đất nông nghiệp.

 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp: 2.369,19 ha, chiếm 2,1% diện tích đất nông nghiệp.

 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 12,61 ha.

Ngoài ra, trong kỳ quy hoạch, huyện Khánh Vĩnh sẽ đưa diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích sử dụng như sau:

 • Đất nông nghiệp: 130,27 ha.

 • Đất phi nông nghiệp: 46,47 ha.

Việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Khánh Vĩnh là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện triển khai các hoạt động quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh - Quy hoạch sử dụng đất

https://cdn.vietnammoi.vn/171464242508312576/2021/10/9/bdqhsdd-huyen-khanh-vinh-1633754413016416625292.jpg 

Kế hoạch sử dụng đất 2023

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Khánh Vĩnh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/04/2023. Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Khánh Vĩnh như sau:

 • Đất nông nghiệp: 112.195,54 ha, chiếm 96,1% tổng diện tích đất phân bổ.

 • Đất phi nông nghiệp: 4.248,12 ha, chiếm 3,6% tổng diện tích đất phân bổ.

 • Đất chưa sử dụng: 198,95 ha, chiếm 0,3% tổng diện tích đất phân bổ.

Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2023 của huyện Khánh Vĩnh như sau:

 • Đất nông nghiệp: 360,62 ha, chiếm 0,3% tổng diện tích đất phân bổ.

 • Đất phi nông nghiệp: 11,53 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích đất phân bổ.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 của huyện Khánh Vĩnh như sau:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 468,02 ha, chiếm 0,4% tổng diện tích đất phân bổ.

 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 117,26 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích đất phân bổ.

 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0 ha.


Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Khánh Vĩnh

https://vuongphat.com.vn/wp-content/uploads/2022/09/Untitled-9.jpg 

Trên đây là những thông tin về bản đồ quy hoạch huyện Khánh Vĩnh, hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về quy hoạch trên địa bàn huyện. Đừng quên theo dõi Đất Vàng Việt Nam để được cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác nhé!