Bạn cần biết

arrowarrow

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

calendar9 tháng 4, 2024

Từ năm 2025, Môi giới phải có chứng chỉ môi giới Bất động sản mới được hoạt động, theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023. Dưới đây, Đất vàng Việt Nam sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin cần thiết để có được chứng chỉ hành nghề môi giới.

news

1. Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất Động Sản là gì?

- Chứng chỉ môi giới bất động sản còn hay còn gọi là chứng chỉ hành nghề bất động sản/ chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

- Là một loại chứng chỉ hành nghề do Sở Xây dựng cấp. Chứng chỉ BĐS được cấp cho học viên tham gia các khóa học môi giới BĐS (Quy định tại điều 11 Nghị định 153/2007/NĐ-CP). Đây là bằng cấp để các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

2. Quy định về hành nghề môi giới Bất động sản

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), các cá nhân muốn hoạt động trong trong lĩnh vực môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện: 

+ Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

+ Hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

3. Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới

- Gồm 3 điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023: 

+ Đã vượt qua kỳ thi sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản;

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, chấp hành án phạt tù, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện/ cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

4. Giá trị, thời hạn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp. (Theo khoản 2 Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, khoản 4 Điều 15 Thông tư 11/2015/TT-BXD).

5. Điều Kiện Dự Thi Sát Hạch Về Kiến Thức Môi Giới Bất Động Sản

Để được tham dự sát hạch, môi giới cũng cần đáp ứng các điều kiện được :

+ Có chứng nhận hoàn tành khóa học quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản;

+ Trình độ văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 

+ Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch.

(Quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)

6. Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được thực hiện theo trình tự sau: 

- Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi; 

- Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ; 

- Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ; 

- Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư 11/2015/TT-BXD. Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.


7. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

- Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ. 

- Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm: 

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh; 

+ 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

+ Chứng chỉ cũ (nếu có). 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).

- Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ. 

- Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ.

8. Quy định đối với chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hết hạn

- Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động sản. 

- Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát hạch theo quy định sau: 

+ Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba; 

+ Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở. (Điều 17 Thông tư 11/2015/TT-BXD)

9. Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản

- Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: 

+ Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; 

+ Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; 

+ Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; 

+ Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; 

+ Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ; 

+ Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy định của pháp luật. 

- Chứng chỉ do Sở Xây dựng địa phương nào cấp thì Sở Xây dựng đó có trách nhiệm thu hồi; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện theo quy định. 

- Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ. 

- Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ thông báo cho người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời Sở Xây dựng thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên người bị thu hồi chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. (Điều 18 Thông tư 11/2015/TT-BXD)​

Ngoài ra, tại chuyên mục Thông tin quy hoạch của Đất Vàng Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật những thông tin quy hoạch nhanh chóng, chính xác nhất. Truy cập website để cập nhật thông tin mới nhất về quy hoạch chung và tin tức nóng hổi từ thị trường bất động sản toàn quốc.

Đất vàng Việt NamNền tảng tra cứu dữ liệu liên thông Quy hoạch - Dự án - Giá đấtBig Data chính xác, phong phú, minh bạch cho nhà đầu tư và mọi đối tượng khách hàng

Hotline: 0961.85.0990