Tin tức dự án

arrowarrow

Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng gần 300ha đất nông nghiệp tại huyện Phúc Thọ

Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng gần 300ha đất nông nghiệp tại huyện Phúc Thọ

calendar9 tháng 9, 2023

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4278/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất ở huyện Phúc Thọ trong năm 2023.

news

Theo đó, UBND TP. Hà Nội sẽ thu hồi tổng diện tích 314,42ha đất, trong đó có 288,55ha đất nông nghiệp và 25,87ha đất phi nông nghiệp. Theo Quyết định số 4278/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội cũng sẽ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng cho 325,78ha đất.

Cụ thể, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp là 25,87ha, còn lại là 299,91ha đất nông nghiệp chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất trồng lúa chiếm 270,81ha, đất trồng cây hàng năm khác là 23,76ha, đất trồng cây lâu năm là 3,04ha, và đất nuôi trồng thuỷ sản là 2,29ha.

UBND TP. Hà Nội không thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, cũng như không chuyển đổi đất lâm nghiệp, đất làm muối và các loại đất nông nghiệp khác.

Theo quy hoạch đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt trước đó, toàn huyện Phúc Thọ có gần 4.225ha đất nông nghiệp, hơn 7.533ha đất phi nông nghiệp và khoảng 91,5ha đất chưa sử dụng.

Trong giai đoạn từ năm 2023 - 2030, huyện Phúc Thọ dự kiến chuyển đổi hơn 2.733ha đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp. Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 14,68ha, và có gần 51ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được huyện chuyển đổi thành đất ở.

Để quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phúc Thọ, UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị huyện tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, nhằm giúp người sử dụng đất nắm vững các quy định, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, cần cân đối, xác định các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi.

Nguồn: Tổng hợp