Tin tức dự án

arrowarrow

Hà Nội duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng”

Hà Nội duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng”

calendar13 tháng 9, 2023

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” TP. Hà Nội.

news

Đề án nhằm tạo ra một bộ dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị trên toàn địa bàn TP. Hà Nội. Đây sẽ là nguồn tài nguyên chung hữu ích cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, việc xây dựng cơ sở dữ liệu này cũng nhằm hỗ trợ quản lý quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng đô thị một cách hiệu quả hơn. Đây là cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho Đề án "Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp nhất về Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng - Phát triển đô thị trên địa bàn TP Hà Nội" do Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì.

Xem ngay: Tổng hợp quy hoạch thành phố Hà Nội

Kế hoạch triển khai đề ra cho năm 2022 bao gồm việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu và thiết kế mẫu biểu. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, sẽ tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu từ các nguồn hành chính và hệ thống thống kê cấp tỉnh; cập nhật dữ liệu chính thức; tiến hành điều tra và thu thập thông tin về các chỉ tiêu chưa có, phục vụ việc đánh giá giữa kỳ và tổng kết theo Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021, và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội đã ủy thác Cục Thống kê TP. Hà Nội chịu trách nhiệm chủ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội, cũng như với UBND các quận, huyện và thị xã để triển khai thực hiện đề án này.

Nguồn: Tổng hợp