Văn bản pháp lý

arrow

Văn bản pháp lý

Blog

Những điều bạn cần biết về - Điều 100 Luật Đất đai 2013

Quy định giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 100 Luật đất đai như thế nào? Điều 100 Luật Đất đai 2013 có gì khác so với các năm trước? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Đất Vàng Việt Nam để được giải đáp nhé!

calendar5 tháng 7, 2023
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

calendar3 tháng 12, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

calendar29 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

calendar24 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Đất vành Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

calendar7 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

calendar2 tháng 11, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC và Thông tư 196/2016/TT-BTC

Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

calendar26 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ

calendar24 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

calendar22 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

calendar19 tháng 10, 2022
Chi tiếtChi tiết