Văn bản pháp lý

Trang chủ > Văn bản pháp lý
Blog

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Đất vàng Việt Nam gửi đến bạn đọc Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

calendar24 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và nghị định

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của chính phủ

calendar22 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng nhà ở chung cư

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng nhà ở chung cư

calendar20 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 26/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

calendar18 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 35/2015/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 35/2015/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

calendar16 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 02/2017/TT-BXD Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 02/2017/TT-BXD Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

calendar14 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 31/2016/TT-BXD Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

calendar10 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định 140/2016/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ

calendar8 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Thông tư 09/2015/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Thông tư 09/2015/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

calendar6 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết
Blog

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Đất vàng Việt Nam gửi tới bạn đọc Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

calendar4 tháng 6, 2022
Chi tiếtChi tiết