Tin tức quy hoạch

arrowarrow

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

calendar14 tháng 9, 2023

Ngày 25/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng)

news

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô nghiên cứu quy hoạch phân khu đô thị R6

a) Vị trí:

- Phân khu đô thị sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5000 (Đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng) thuộc địa giới hành chính quận Long Biên (bao gồm các phường: Ngọc Thụy, Thượng Thanh, Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi) và các huyện Đông Anh, Gia Lâm – Hà Nội.

b) Phạm vi, ranh giới nghiên cứu:

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp đê tả ngạn sông Đuống và phân khu đô thị N9 (thuộc các huyện: Đông Anh, Gia Lâm).

+ Phía Nam và Tây Nam giáp đê hữu ngạn sông Đuống (thuộc quận Long Biên).

+ Phía Tây giáp cầu Bắc Cầu và phân khu đô thị sông Hồng.

+ Phía Nam và Đông Nam giáp phân khu đô thị N10 và cầu Phù Đổng.

c) Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

- Quy mô nghiên cứu: khoảng 1.152ha

- Dân số tối đa đến năm 2030 khoảng: 8.296 người.

Tham khảo: Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

2. Tính chất và chức năng chính quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống

- Là khu vực đặc thù, phải tuân thủ các yêu cầu của Luật Đê điều: Đoạn sông có hệ thống đê tiêu chuẩn cao để ổn định dòng chảy, chống ngập lụt; tăng khả năng phân lũ của sông Hồng kết hợp cải tạo giao thông đường thủy để liên kết với mạng lưới vùng.

- Bổ trợ cho cảnh quan trung tâm của khu vực phía Bắc sông Hồng, là nơi bố trí các công trình đầu mối đường thủy, hành lang sinh thái, cây xanh phòng hộ.

- Là khu vực có quỹ đất để phát triển hai bên sông theo hướng cây xanh sinh thái, kết hợp du lịch, bảo tồn và duy trì cảnh quan thiên nhiên tạo lập bộ mặt cho các phân khu đô thị, kết hợp cải tạo chỉnh trang, tái thiết làng xóm dân cư hiện hữu, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị.

- Là khu vực dự kiến phát triển hệ thống đường ven sông; cầu nối kết đô thị hai bên sông, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực.

3. Nguyên tắc

- Tuân thủ các quy định tại Luật Đê điều, Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình (Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng chính phủ), phù hợp với quy định quản lý và thỏa thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan;

- Phù hợp định hướng chính về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đã xác định tại Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng chính phủ); đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ hệ thống quy hoạch;

- Tuân thủ các quy hoạch ngành, chuyên ngành đã được phê duyệt;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế;

- Trường hợp có các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền cơ quan nhà nước thì báo cáo cấp trên có thẩm quyền để xem xét, quyết định.