Tin tức dự án

arrowarrow

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại huyện Đông Anh

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư tại huyện Đông Anh

calendar19 tháng 9, 2023

UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại huyện Đông Anh.

news

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4593/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại các ô đất 5-A-CC và II-2-CCKV thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Theo Quyết định này, tổng diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 17,107 ha, trong đó ô đất 5-A-CC có diện tích khoảng 6.722 m2; ô đất II-2-CCKV diện tích khoảng 10.385 m2.

Trước đó, theo đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 175/2005/QĐ-UB ngày 4/11/2005 và Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết phê duyệt tại Quyết định số 176 2005 QĐ-UB ngày 4/112005, ô đất ký hiệu 5-A-CC có chức năng là đất công cộng đơn vị ở (hành chính, y tế, văn hóa, TDTT, CLB, chợ…) và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm: diện tích đất 6.720 m2; mật độ xây dựng 399%, tầng cao 2 - 3 tầng, hệ số sử dụng đất 0.97 lần.

Ô đất ký hiệu II-2CCKV có chức năng là đất công cộng khu vực; các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: Diện tích đất 10.390 m2. Mật đỗ xây dựng 35,8%, tầng cao 5 - 7 tầng, hệ số sử dụng đất 2,03 lần.

Để phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị N9 (hoán đội chức năng sử dụng đất so với Quy hoạch chi tiết được duyệt; Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi, giao 17.107 m2 đất thuộc ô đất ký hiệu 5-A và II-2; nhu cầu thực tế của địa phương và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất phục vụ đấu giá, nay điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết như sau:

Điều chỉnh ký hiệu lô đất 5-A-CC thành 5-A-CCTP; quy mô diện tích từ 6.720m2 thành 6.722 m; chức năng đất công cộng đơn vị ở thành đất công cộng thành phố (tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp văn phòng cho thuê) với chỉ tiêu quy hoạch: mật độ xây dựng 40%, tầng cao 9 tầng, hệ số sử dụng đất 3,45 lần.

Điều chỉnh lô đất ký hiệu II-2-CCKV có quy mô diện tích từ 10.390 m2 thành 10.385 m; chức năng đất công cộng khu vực thành 4 lô đất với chức năng và chỉ tiêu quy hoạch như sau:

Lô đất ký hiệu II-2-CC1-1 xây dựng trụ sở Công an xã Đông Hội có diện tích đất 1.500 m; mật độ xây dựng 38%; tầng cao 5 tầng; hệ số sử dụng đất 1,63 lần.

Lô đất ký hiệu II-2-CC1-2 xây dựng trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Hội, diện tích đất 1.005m; mật độ xây dựng 40%; tầng cao 5 tầng; hệ số sử dụng đất 1,99 lần.

Lô đất ký hiệu II-2-CC2 xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư khu tái định cư, diện tích đất 1.500m; mật độ xây dựng 40%: tầng cao 5 tầng; hệ số sử dụng đất 2 lần.

Lô đất ký hiệu II-2-CC3 xây dựng siêu thị, diện tích đất 6.380m2; mật độ xây dựng 39,72%; tầng cao 6 tầng; hệ số sử dụng đất 1.86 lần.

Theo UBND TP. Hà Nội, mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm để xây dựng một khu đô thị hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội; tạo bộ mặt kiến trúc đô thị khang trang, hiện đại đóng góp và cảnh quan kiến trúc chung của khu vực huyện Đông Anh.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch huyện Đông Anh

Đồng thời, khai thác quỹ đất hợp lý, đảm hiệu quả sử dụng và đầu tư, đồng thời điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập và triển khai dự án theo quy định; làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Nguồn: Báo đầu tư